Regulamin serwisu

Data publikacji: 3/11/2011 Autor: admin

1. Właścicielem serwisu bankranks.pl jest FirstClick Izabela Sztubecka z siedzibą w Warszawie, przy ul.Okęckiej 10/36, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 517617, numer NIP: 5242519553.

 

2. Korzystanie z serwisu bankranks.pl jest nieodpłatne.

 

3. Serwis bankranks.pl jest porównywarką finansową prezentującą oferty instytucji finansowych.

 

4. Informacje na temat  poszczególnych ofert uzyskiwane są ze źródeł publicznych, stron instytucji finansowych lub bezpośrednio od nich.

 

5. Dobór informacji zastosowany przez firmę FirstClick jest subiektywny i nie może stanowić powodu reklamacji.

 

6. Do korzystania z serwisu bankranks.pl niezbędne jest: podłączenie do sieci Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej.

 

7. Firma FirstClick nie gwarantuje, że korzystanie z serwisu będzie odbywać się w sposób niezakłócony i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wadliwym działaniem serwisu bankranks.pl, systemu transmisji czy sprzętu.

 

8. Firma FirstClick nie ponosi również odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji przez Użytkowników oraz wszelkie decyzje i działania podjęte przez nich na podstawie informacji zawartych w serwisie bankranks.pl

 

9. Wszelkie informacje zawarte w serwisie bankranks.pl są informacjami poglądowymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

 

10. Firma FirstClick  przy udziale serwisu bankranks.pl nie świadczy usług pośrednictwa finansowego i nie uczestniczy w procesie zawiązywania umowy pomiędzy Użytkownikami, a poszczególnymi instytucjami finansowymi.

 

11. Narzędzia „Określ kryteria” i „Kalkulator finansowy” są autorskim rozwiązaniem firmy FirstClick, która nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi opłatami, kosztami i parametrami ofert, a danymi prezentowanymi przy pomocy poszczególnych narzędzi.

 

12. Firma FirstClick nie zbiera danych osobowych – wszelkie formularze i ankiety do wypełnienia, do których przekierowuje serwis bankranks.pl, znajdują się po stronie instytucji finansowych, które odpowiadają za ich  bezpieczeństwo.

 

13. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania przepisów prawa autorskiego, na mocy którego ochronie podlegają wszelkie treści, zdjęcia, znaki towarowe oraz narzędzia.

 

14. Wykorzystanie informacji z pkt. 13 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności kopiowanie, zapisywanie na dyskach, sprzedaż może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu zgody przez firmę FirstClick.

W celu zyskania powyższej zgody należy skontaktować się z firmą FirstClick za pomocą danych kontaktowych z zakładki Kontakt.

 

15. Korzystanie z serwisu bankranks.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 

16. Zawarcie umowy z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.

 

17. Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

18. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według siedziby FirstClick.

 

19. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

 

20. FirstClick zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w serwisie bankranks.pl.

 

 

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się!
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • email
  • Ulubione
  • Drukuj

Newsy