Gwarancja lokat bankowych.

Data publikacji: 7/11/2011 Autor: admin

Lokaty bankowe, jako produkty depozytowe, podlegają polskiemu systemowi gwarancji depozytowych, określanych przez regulacje prawne, zgodne z polskim prawem i unijnymi rekomendacjami.

 

Dysponentem systemu gwarancji jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia zwrot depozytów, wraz z naliczonymi odsetkami, do kwoty 100 000 EUR.

 

Ochronie podlegają imienne depozyty osób fizycznych, osób prawnych (w tym jednostek samorządu terytorialnego), jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 

Ochronie nie podlegają depozyty Skarbu Państwa, instytucji finansowych (banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych), osób z kierownictwa banku oraz właścicieli banku.

 

Czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy od 1 stycznia 2011 wynosi 20 dni, docelowo ma zostać skrócony do 7 dni, co jeszcze bardziej zwiększy komfort klientów i bezpieczeństwo naszych depozytów.

 

Środki objęte gwarancją BFG wypłacane są w PLN. Do przeliczenia depozytów walutowych na złotówki, używa się kursu z dnia spełnienia warunku gwarancji, czyli z dnia wskazanego przez KNF, jako dnia zawieszenia działalności banku.

 

Pełna lista banków objęta obowiązkowym systemem gwarancyjnym, dostępna jest na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się!
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • email
  • Ulubione
  • Drukuj

Newsy