Kredyt, a pożyczka.

Data publikacji: 26/10/2011 Autor: admin

Pojęcia kredyt i pożyczka często stosowane są zamiennie, co jest oczywistym błędem, choć oba określenia odnoszą się do zaciągania długu. Różnice pomiędzy obiema operacjami finansowymi dotyczą zarówno formy wypłaty, podmiotów upoważnionych do ich obsługi jak i prawnych uwarunkowań.

 

Kredyt jest formą zarezerwowaną dla banków. W przypadku kredytu, musi zostać sporządzona umowa kredytowa, która oprócz określenia kwoty kredytu, zawiera dokładne informacje na temat formy i terminu spłaty zadłużenia. W umowie kredytowej określony jest również cel, na jaki można przeznaczyć otrzymane środki. W przypadku spożytkowania pieniędzy na inny cel, niż ten przewidziany w umowie kredytowej, bank ma prawo domagać się zwrotu środków wraz z dodatkowymi opłatami, określonymi w odpowiednich paragrafach umowy. Kredyt, jako produkt dostępny jedynie w banku, podlega zasadom prawa bankowego i to właśnie na jego zasadach zarówno kredytodawca jak i kredytobiorca mogą dochodzić swoich roszczeń. Rozliczenia kredytu dokonuje się w trybie bezgotówkowym, a kwota kredytu obarczona jest dodatkowymi opłatami: prowizja bankową, odsetkami, ubezpieczeniem kredytu, co doprecyzowuje oferta i umowa kredytu. Pamiętać również należy, że pieniądze pożyczane przez bank, formalnie nie należą do niego, a do innych klientów banku, którzy zdeponowali je w formie różnych depozytów.

 

W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka może zostać udzielona przez dowolny podmiot gospodarczy lub osobę prywatną. Umowa sporządzana jest dla kwot powyżej 500 zł. W przypadku pożyczki nie jest wymagane określenie celu, na jaki pieniądze muszą zostać spożytkowane, terminu oraz sposobu zwrotu zadłużenia. Jedyny warunek, jaki musi zostać spełniony, to fakt, że pożyczkodawca jest właścicielem pożyczanej kwoty. Rozliczenie następuje w formie gotówkowej, pożyczana kwota nie musi być obciążona dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy odsetek – wszystko zależy od umowy pomiędzy pożyczkodawcą, a biorcą. Pożyczka, jako umowa, która może zostać zawarta przez osoby prywatne podlega zasadom prawa cywilnego i na jego zasadach są rozstrzygane wszelkie spory wynikające z niedotrzymania postanowień umowy przez jedna ze stron.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się!
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • email
  • Ulubione
  • Drukuj

Newsy